MICHAŁ HRISULIDIS

RYSUNEK | MALARSTWO | SCENOGRAFIA

  1. pl
  2. en
DALEKO OD OKNA

Scenografia do filmu fabularnego w reż. Jana Jakuba Kolskiego, 2000 r.

Nagroda indywidualna za scenografię na XXV Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
[...]Bogowie dostrzegają przyszłość, ludzie - to, co się dzieje, mędrcy zaś - to, co właśnie ma się stać.
 
Filostratos, "Żywot Apolloniusza z Tyany".